Name: National Swedish Social Insurance Board data (Uppgifter från Riksförsäkringsverket)
Period(s): - (SMS)
Code book: II

Information

-