Född 1953
"Den här boken borde läsas och diskuteras på varenda samhällsvetenskaplig institution värd namnet i Sverige, framför allt utifrån ett forskningsetiskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv men också för att den ställer en del förgivettagna föreställningar på huvudet. Och det borde inte gå att läsa en master-examen i motsvarande ämnen utan att komma i beröring med "Född 1953-folkhemsbarn i forskarfokus"."
Marie Demker,  professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.